Σημεία Διαφοροποίησης

Σημεία Διαφοροποίησης

Επάρκεια

Το προσωπικό ασφαλείας της ESA security solutions, αποτελείται από 1.800 περίπου άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών ασφαλείας σε εγκαταστάσεις όπως κτίρια γραφείων, δημόσιους οργανισμούς, λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις (ISPS), βιομηχανίες, εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας. Η παροχή των υπηρεσιών, εποπτεύεται μέσω των κατάλληλων διεργασιών από μία ομάδα διαχειριστών συμβολαίων με υψηλό επίπεδο σπουδών και πολυετή εμπειρία στον χώρο.

Κάλυψη
Τεχνογνωσία
one stop shop
Καινοτομία
Επάρκεια
Εμπιστοσύνη