Τα Νέα μας

Νέες Υπηρεσίες Κ9 Βιοανίχνευσης και Ανίχνευσης Εκρηκτικών

Στην ένταξη μίας νέας και προηγμένης υπηρεσίας προχώρησε η ESA Security Solutions στο portfolio των Λύσεων Ασφαλείας. Η ESA προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες βιοανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών και μηχανισμών σε κρίσιμες και υψηλής επικινδυνότητας υποδομές με κυνοτεχνικές ομάδες (συνοδοί και σκύλοι Κ9).

«Η ESA ενισχύει μέσα από τις εξειδικευμένες συνεργασίες της το portfolio Λύσεων Ασφαλείας που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτοντας πλήρως νέες επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις. Είμαστε ο σπουδαιότερος οργανισμός ασφαλείας στην Ελλάδα, αποτελώντας το μοναδικό σημείο παροχής σύνθετων, αποτελεσματικών και προστιθέμενης αξίας Λύσεων Ασφαλείας στην Ελληνική αγορά», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβαθάς, Εμπορικός Διευθυντής της ESA Security Solutions.

Οι υπηρεσίες βιοανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών και μηχανισμών με Κ9 παρέχονται σε συνεργασία με την εταιρεία ISM.‹ Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα