Η εταιρία

Όραμα, εταιρικές Αξίες & Αρχές

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Να είμαστε ο σπουδαιότερος οργανισμός παροχής λύσεων ασφαλείας...
περισσότερα >

Σύντομο Iστορικό

Αποτέλεσμα της υλοποίησης της νέας στρατηγικής, είναι η ανάθεση στην ESA security solutions σημαντικών έργων ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα (Ορυχεία της Eldorado Gold, εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ/COMSOTE) καθώς και η ασφάλεια εγκαταστάσεων πολυεθνικών εταιρειών. Εξαγορά του 100% των μετοχών της ESA security solutions από επενδυτική ομάδα με συμμετοχή των Διοικητικών Στελεχών...
περισσότερα >

Ομάδα Διοίκησης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αντωνόπουλος Βασίλης
Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής: Χρήστος Κόντος
Οικονομικός Διευθυντής: Γιώργος Κουτρούκης
Εμπορικός Διευθυντής: Παναγιώτης Γαβαθάς
Διευθύντρια Προσωπικού: Μαρία Μιχαήλη
...περισσότερα >

Πιστοποιήσεις - Αδειοδοτήσεις

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Αδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών
Αδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκ/ων
...περισσότερα >