Η εταιρία

Σύντομο Iστορικό

Ίδρυση της Aspis Security στη Θεσσαλονίκη.Η Aspis αναλαμβάνει το έργο φύλαξης όλων των εγκαταστάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Έναρξη λειτουργίας 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων ασφαλείας και είσοδος της εταιρείας στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

Μετατροπή της Aspis Security σε Ανώνυμη Εταιρεία και αδειοδότησή της από την Ελληνική Αστυνομία ως ΙΕΠΥΑ σύμφωνα με το νόμο 2518/1997.

Ίδρυση του υποκαταστήματος Αθηνών με στόχο τη επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Νότια Ελλάδα.

Η Aspis Security διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων και συνεργατών - αντιπροσώπων, παρέχοντας πανελλαδική κάλυψη στο πελατολόγιό της.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται μεγάλοι τοπικοί και πολυεθνικοί οργανισμοί (Vodafone, Wind, ΠΥΡΚΑΛ) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 12 εκ. ευρώ.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αναγνωρίζει την Aspis Security ως οργανισμό ασφαλείας βάσει του διεθνούς κώδικα ISPS και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αδειοδοτεί την εταιρεία για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.

Ανάληψη του έργου ασφαλείας των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ και του ΤΙΤΑΝ σε πανελλαδική κλίμακα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 30 εκ. ευρώ και ο αριθμός εργαζομένων ξεπέρασε τα 1.500 άτομα. Η Aspis Security είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ελληνικών συμφερόντων.

Εξαγορά της Aspis Security σε ποσοστό 100% από τον Δανέζικο πολυεθνικό οργανισμό ISS.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 45 εκ. ευρώ.Αλλαγή της επωνυμίας σε ISS Security και της Ομάδας Διοίκησης. Χάραξη νέας στρατηγικής με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς (οικονομική κρίση) με ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας επικεντρωμένες στην τεχνολογία. Η ISS Security αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των συστημάτων ασφαλείας της Siemens για την Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, FYROM καθώς και της Schneider-Pelco

Μεταφορά του Κέντρου Λήψης Σημάτων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αθήνα και αναβάθμισή του σε Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων. Ανάμεσα στο πελατολόγιο της ISS Security έχουν προστεθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο ΔΕΔΔΗΕ και το Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος

Ως αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής, η ISS Security αναλαμβάνει σημαντικά έργα ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα (Ορυχεία της Eldorado Gold, εταιρείες Ομίλου ΟΤΕ/COMSOTE) καθώς και τις εγκαταστάσεις πολυεθνικών εταιρειών. Εξαγορά του 100% των μετοχών της ISS Security από επενδυτική ομάδα με συμμετοχή των Διοικητικών Στελεχών

Ανάληψη του έργου ασφαλείας εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια με ολοκληρωμένη λύση (φυσικής και ηλεκτρονικής) ασφαλείας, σε πανελλαδική κλίμακα καθώς και η ασφάλεια τριών αεροδρομίων (Θεσσαλονίκης, Ρόδου & Κέρκυρας)

Μετονομασία της εταιρείας σε ESA Security Solutions
effectiveness, sincerity, alertness

Tα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο ΧαλάνδριΣυμμετοχή του Lyktos Group στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ανάθεση σημαντικών έργων στον κλάδο των μεταφορών: Fraport Greece (7 περιφερειακά αεροδρόμια), Μετρό Αθήνας (Σταθμοί & Αμαξοστάσια), Λιμάνια Πειραιά (COSCO), Ηρακλείου (ΟΛΗ) και Βόλου (ΟΛΒ).