Σημεία Διαφοροποίησης

Σημεία Διαφοροποίησης

Καινοτομία

Προς την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η ESA security solutions, εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον τομέα διαχείρισης του προσωπικού. Η ηλεκτρονική διασύνδεση με τα σημεία παροχής υπηρεσιών, η συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού ασφαλείας στις γενικές και ειδικές θεματικές ενότητες εκάστου συμβολαίου, οι διαδικασίες επιβράβευσης του προσωπικού, αποτελούν ορισμένα παραδείγματα καινοτόμων πρακτικών που εξυπηρετούν στην μέτρηση δεικτών απόδοσης συνδεδεμένων με τις απαιτήσεις εκάστου συμβολαίου.

Κάλυψη
Τεχνογνωσία
one stop shop
Καινοτομία
Επάρκεια
Εμπιστοσύνη