Τα Νέα μας

H ESA στην καρδιά των γεγονότων!

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εγκαινίασε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την προ-καταγραφή των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλουν αίτημα ασύλου στη χώρα, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης ή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Η λειτουργία των κέντρων προ-καταγραφής διασφαλίζεται από την ESA Security Solutions με την διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, στα πλαίσια της συμβάσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που υπογράφηκε ανάμεσα στα δυο μέρη‹ Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα