Σημεία Διαφοροποίησης

Σημεία Διαφοροποίησης

“One Stop Shop”

H ESA security solutions είναι σε θέση να σας προσφέρει το σύνολο των συστημάτων, υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην διαχείριση του ρίσκου σας. Πέραν των επανδρωμένων υπηρεσιών, στις παροχές μας περιλαμβάνονται η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση αντι-διαρρηκτικών συστημάτων (συστήματα ασφαλείας), κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, συστημάτων πυρανίχνευσης, σε αυτόνομη ή ενοποιημένη μορφή. Η παροχή των ηλεκτρονικών λύσεων ασφαλείας, συνεπικουρείται από την παροχή υπηρεσιών περιπολίας και άμεσης επέμβασης καθώς και από τις υπηρεσίες κέντρου του κέντρου διαχείρισης συμβάντων (ΚΛΣ) παρεχόμενες σε βάση 24/7/365.

Κάλυψη
Τεχνογνωσία
one stop shop
Καινοτομία
Επάρκεια
Εμπιστοσύνη