Τομείς Δραστηριότητας

Μεταφορές

Ο χώρος των μεταφορών που περιλαμβάνει εκτός των άλλων Λιμάνια, Αεροδρόμια, Σιδηρόδρομους, αποτελεί για την εταιρεία μας πεδίο ειδικού ενδιαφέροντος και επένδυσης... περισσότερα >

Βιομηχανίες - Κατασκευές

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε έργα Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ορυχείων, εργοταξίων και κατασκευών σε Πανελλαδικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την συνεχή ροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, διασφαλίζουν την εύρυθμη εκτέλεση μακροχρόνιων και απαιτητικών συμβάσεων στο χώρο της Βιομηχανίας... περισσότερα >

Ενέργεια

Οι απαιτήσεις των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, εκτείνονται μακρύτερα από την ανάγκη παρουσίας των συνεργατών τους σε Εθνικό επίπεδο καθώς περιλαμβάνουν, την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις απατήσεις τους αλλά και την ικανότητα σχηματισμού καινοτόμων και παράλληλα οικονομικά ανταγωνιστικών λύσεων... περισσότερα >

Μεγάλοι και Πολυεθνικοί Οργανισμοί

Οι ανάγκες ενός πολυεθνικού οργανισμού που επιχειρεί στις απαιτητικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς, είναι ποικιλόμορφες. Η ESA security solutions, έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα... περισσότερα >

Δημόσιοι Οργανισμοί

Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγεται πλήθος Δημόσιων Οργανισμών στους οποίους ως ανάδοχοι στα πλαίσια των διαγωνιστικών διαδικασιών, προσφέρουμε υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών ξεπερνώντας πολλές φορές τις συμβατικές μας υποχρεώσεις... περισσότερα >

Αθλητικές - Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Η παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε χώρους όπου διεξάγονται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, απαιτεί από τους παρόχους, επάρκεια σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. περισσότερα >

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Βασιζόμενοι στην Πανελλαδική μας παρουσία, την συνεργασία με μας με κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας καθώς και στην πολυετή εμπειρία μας, μπορούμε να παράσχουμε τις βέλτιστες για κάθε προϋπολογισμό τεχνοοικονομικές λύσεις... περισσότερα >

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Η ασφάλεια (κυρίως από κλοπές ή διαρρήξεις) σε χώρους εμπορικής προβολής, καταστήματα λιανικής πώλησης και πολυκαταστήματα είναι παράγοντας που επιδρά άμεσα στην κερδοφορία της εμπορικής επιχείρησης... περισσότερα >